waterproof fabric

waterproof sweatshirt

able to fight the wind and the rain like no other sweatshirt

waterproof sweatshirt

buy it at the store

free samples of colors and fabrics

touch the colors

you will receive the color samples with the same fabric we use

featured products

ceramic shirt


waterproof sweatshirt

ceramic REGULAR polo

ceramic SLIM polo

waterproof sweatshirt


ceramic SLIM polo

newsletter Batech

subscribe and enjoy discounts and news

L’adreça electrònica facilitada pels usuaris durant el procés de contractació o de subscripció a algun servei ofert en aquest portal, podrà ser utilitzada posteriorment per part de STORE BATECH 2016, s. l. per a la tramesa d’informació comercial i promocional, previ consentiment dels interessats, que s’entendrà atorgat si no manifesten el contrari abans de finalitzar el procediment de contractació o de subscripció. L’usuari en qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

follow us

our networks have prizes

- MADE IN CATALONIA -
touch the colors
BATECH

We send you a free sample of BATECH colors.

You just have to add it to the store basket and we will send it to your home.